Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi

19.09.2017

5.804 Kişi Okumuş

0 Yorum

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi

 

Bize Ulaşın

Adres: Fatih Mh. 19 Mayıs Bulvarı No:8 Esenyurt / İSTANBUL
Tel: 0212 596 19 99
Fax: 0212 596 67 82

Web sitesi için tıklayın

Tarihçemiz

 

Hastanemiz, Nisan 2005’te inşaatına başlanmış, 2 yıl içinde tamamlanmıştır. Esenyurt Devlet Hastanesi  3 blok halinde yapılmıştır..
Hastanemiz, sağlık alanında birçok dalda hizmet vermektedir. Verilen bu hizmetlerin kusursuz bir şekilde yürütülmesi için teknik altyapı ve destek hizmetleri büyük önem taşımaktadır.
Esenyurt Devlet Hastanesi; hasta katları, yoğun bakımlar, ameliyathaneler, sterilizasyon, acil servis, tıbbi görüntüleme, laboratuvarlar, poliklinikler, bilgi işlem merkezi, yemekhane ve idari bölümlerden oluşmaktadır.
AKILLI BİNA SİSTEMİMİZ
Esenyurt Devlet Hastanesi, yapı itibariyle akıllı bina özelliğindedir. Hastanemizdeki tüm hareketler, otomasyon sistemi ile izlenmektedir. Bunun yanı sıra, NFPA (ULUSAL YANGIN ÖNLEME KURUMU =National Fire Protection Association) standartlarına uygun yangın algılama, otomasyon ve söndürme sistemimiz mevcuttur.
Esenyurt Devlet Hastanesi’nde teknik imkan yetersizliği asla söz konusu değildir. Elektrik trafosu, elektrik jeneratörleri, UPS sistemleri, ısıtma kazanları, chiller grupları, su arıtma sistemleri ve medikal gaz sistemleri de yüzde 100 yedeklidir.
Arıza ve olağanüstü bir durumda yedekleri devreye girerek, kesintisiz hizmet verir. Ayrıca binamız mimari yapısı, kullanılan yapı malzemeleri ve yerleşimiyle standartlarıyla üst düzeydedir.
İnsana değer veren ve hasta memnuniyeti odaklı çalışanları, tam donanımlı hasta odaları klinikler, ameliyathane, yenidoğan yoğun bakım, yetişkin yoğun bakım, laboratuarlar, (Biyokimya Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Patoloji Laboratuvarı) diyaliz ünitesi, endoskopi ünitesi, radyoloji ünitesi ( MR, BT, Direkt Grafi, USG), poliklinikler, taş kırma ünitesi, (ESWL) sistoskopi-üroflowmetri ve odyometri ile hizmet vermektedir.

Vizyon Amaç Hedef

VİZYONUMUZ
Biz kendimizi kişi ve kurum olarak Bilimsel, Vicdani Etik ve İlkelerden asla ödün vermeden, insanlık onuruna saygılı, açık, dürüst, güvenilir ve en yüksek kalitede sağlık hizmetleri sunmaya adamış bulunuyoruz. Kendimizi adadığımız işin insanlık için anlamını, önemini ve kutsallığını asla unutmuyoruz.
Biz Esenyurt Devlet Hastanesi olarak, halkımızın en çok incelebilir olduğu sağlık alanında hastanemize güvenmesini ; ezilmeden ve üzülmeden hizmet alabilmesini her zaman önemseyeceğiz.
Birikimlerimizi gelecek nesillere taşıyan, dünyanın önde gelen tıp merkezlerinde ki çalışmaları takip ederek bilim be bilginin zirvede uygulandığı bir kurum olacağız.
“En yüce değer bilgi, en üstün hizmet insana hizmettir” inancı ve anlayışı bizim için bir yaşam felsefesidir. Bu inanç ve anlayışla bütün insanlığı kucaklayan Esenyurt Devlet Hastanesi Türkiye hastaneleri içinde önde gelen hastaneler arasında olacaktır.
Tıbbi hizmetlerdeki mükemmeliyet düzeyi, Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini yaratmadaki kararlılığı, Üstün nitelikli ekibi ve çağdaş altyapısı, Öncü uygulamalarıyla; Türkiye’ye model oluşturmayı gösterilen sağlık kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.
AMACIMIZ
Yüksek nitelikli hasta bakımı ve tedavi hizmetlerini en düşük maliyetle üretmek ve bunu ihtiyaç sahiplerine sunmak. En son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı araştırma metotlarını kullanmak  Modern çağın gereklerine ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, disiplinli, üstün kaliteli ve ekonomik bir hastane işletmeciliği sağlamak.
HEDEFLERİMİZ
TIBBİ HİZMETLERDE MÜKEMMELİYET
           Esenyurt Devlet Hastanesi olarak tıbbi hizmetleri, en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve standart olarak sunmayı hedefliyoruz.
Tıbbi hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmak için, tıbbi sonuçlarımızı sürekli izleyecek, dünyada kabul edilen standartlara göre değerlendireceğiz.
Sağlık Bilimleri alanındaki çalışmaları takip ederek kendi hastanemizde yapacağımız çalışmalarla; bir yandan sağlıklı bir yaşam sürdürmek konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışırken, bir yandan da kendi ekibimizi, tıbbi hizmet kalitemizi sürdürmek ve geliştirmek için, sürekli olarak eğiteceğiz.
HASTA MEMNUNİYETİ YARATMADA KARARLILIK
          Sağlık konusunda hastalarımız için bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Kurumumuzdan hizmet almayı isteyen hastalarımız, Esenyurt Devlet Hastanesine başvurarak, gereksinim duydukları tüm sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabilecekler. Hizmetlerimizi sunarken, en küçük ayrıntıda bile hastalarımızın kendilerini özel hissetmesini sağlayacak ve çözüm önerilerimizi onların sağlık gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde tasarlayacağız.
            Hastanemiz için, en önemli başarı göstergelerinden biri hasta memnuniyetidir. Bunun için, bizden hizmet alan hastalarımızı memnuniyetini sistemli olarak izleyecek ve elde ettiğimiz sonuçları, sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanacağız.
ÜSTÜN NİTELİKLİ EKİP VE ÇAĞDAŞ ALTYAPI
          Farklılığımızı yaratan en önemli unsur; mesleğinde en iyi olmak için gereken eğitim, deneyim ve özelliklere sahip, kendini sağlık hizmetine adamış, özverili ve Esenyurt Devlet Hastanesinde çalışmaktan gurur duyan ekibimizdir.
Esenyurt Devlet Hastanesi, değerlerimizi tam olarak yansıtan, çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamıyla, her zaman en iyilerin yetiştiği, çalıştığı ve tercih ettiği kurum olacaktır.
Sunduğumuz tüm hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmamıza olanak sağlayacak en önemli unsurlardan birisi de çağdaş altyapımızdır. Bu nedenle, teknolojideki gelişmeleri izleyerek, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için en güncel teknolojilerle altyapımızı sürekli geliştirmekteyiz.
ÖNCÜ UYGULAMALAR
             Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin gelişimini sürekli olarak izleyip, uluslararası kabul görmüş standartları, yöntem ve uygulamaları ülkemize getirmeyi, tıbbın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmayı, sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklerle öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz.
Bu hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sistemli, sürekli ve organize bir yapıda yürütmek üzere sağlık bilimleri alanında öncü bir kurum olacağız.
Bilgi, deneyim ve olanaklarımızla, topluma daha iyi sağlık hizmetlerinin sunulmasını amaçlayan sağlık politikalarının ve sistemlerinin oluşturulması sürecinde ülkemizin hizmetinde olacağız.
Tedavi hizmetlerinde olduğu gibi, sağlığın korunmasında yaratacağımız iş modelleriyle de bölgemizde öncü ve örnek olacağız.

MİSYONUMUZ

Sağlık Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda, bilim ve etik değerler ışığında, hasta ve çalışan memnuniyetini öncelikli olarak benimseyen, kaliteli, ilkeli ve çağdaş hizmet sunmak.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Bizim için,

“Hastaların ve Çalışanların Memnuniyeti”ne odaklı hizmet anlayışını oluşturmak,

Sürekli ölçme ve iyileştirme mekanizmaları kullanarak örnek bir yönetim ve işletim sistemi kurmak,

Bilimsel araştırmalar ışığında yeni uygulamaları takip eden , bu uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen bir kurum olmak,

Mükemmel sağlık hizmetini kaliteden ödün vermeden hizmet  sunmak,

Kendimizi sürekli eğitmek ve geliştirmek,

Yönetim felsefemizin ve kalite politikamızın temel ilkeleridir.

Misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda, hasta, çalışan ve bütün paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, hasta bakımı ve yönetim standartlarında sürekli iyileşmeyi sağlamak, hasta hak ve sorumluluklarını bakımın her adımında göz önünde bulundurmak, çağdaş bilgi ve yönetim sistemleri ve teknolojilerini kullanmak, çalışan yetkinliklerinin arttırılmasını sağlamak, yasa ve yönetmeliklere ve meslek etiği ilkelerine uygun olarak çalışmak, bu amaçla oluşturulan sistemleri gelecek nesillere taşımak, yönetim felsefemiz ve kalite politikamızdır.

 

 • DEĞERLERİMİZ
  Memnuniyeti Hasta Güvenliği, Tedavisi ve Bakımı, Sağlıkta Süreklilik: Güncel tedavi yaklaşımlarıyla hasta güvenliği ve memnuniyetini ön planda tutarak kalite bakım hizmeti sunmak ve devamlılığı sağlamak önceliğimizdir.
 •   Hasta Haklarına ve İnsan Onuruna Saygı
 •   Güven
 •   Sağlık Personeli Değeri: Sağlık personelimize mesleki ve kişisel gelişim imkânı, fırsat eşitliği sunarak, sevgi ve saygıya dayalı, güvenli ve huzurlu çalışma ortamı oluşturarak çalışanlarımızın kurum değerine katkısını teşvit etmektir.
 •   Sosyal Sorumluluk: Toplumun her parçasına ulaşılması gerektiği inancıyla ürettiğimiz projelerimizin insanlara faydalı olması ilkelerimizdendir.
 •   Objektif Sürekli Özdenetimi: Analitik ve akılcı  bir denetim sistemi ilk kendimizi sürekli sorgularız ve en iyiye ulaşmak için çalışırız.
 •   Etik İlkelere Bağımlılık
 •   Dürüstlük
 •   Çağdaşlık
 •   Evrensellik
 •   Yenilikçilik ve Yaratıcılık
ANLAŞMALI KURUMLAR
İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi
İstanbul  Avcılar Murat Kölük Devlet  Hastanesi
İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi
İstanbul S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Araştırma Hastanesi
İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi
İstanbul Silivri Devlet Hastanesi
İstanbul Beylikdüzü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
İstanbul Avcılar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
İstanbul Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Türkiye İş Bankası
Akbank T.A.Ş
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Bankası
T.C Ziraat Bankası
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş
Şekerbank T.A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
Türkiye Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş
Şeker Sigorta A.Ş
TOBB Vakfı

YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ